Actievoorwaarden

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Win een traprenovatie’ van Karakter B.V. Door deel te nemen aan de actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden en privacy verklaring.

 

Aanbieder

Karakter Traprenovaties en Interieurbouw (Karakter BV)

Wethouder den oudenstraat 4,

5706ST Helmond

KVK: 83141634

 

Actie

1. U maakt kans op een gratis traprenovatie ter waarde van maximaal € 3.000,-. De prijs kan niet worden ingeruild voor geld. Evenmin wordt geld uitgekeerd ingeval van een traprenovatie met een waarde lager dan € 3.000,-.

2. Ingeval van een gewenste traprenovatie met een waarde boven € 3.000,- zal het bedrag van € 3.000,- in mindering worden gebracht op de totaalprijs van de traprenovatie.

3. Spiltrappen zijn uitgesloten van deelname

4. De gratis traprenovatie dient plaats te vinden op 1 adres, gelegen binnen de provincies Limburg en Noord-Brabant.

5. De gratis traprenovatie dient definitief te worden ingepland vóór 1 januari 2022, met een uitvoeringsdatum gelegen vóór 1 juni 2022.

6. De looptijd van de actie is van 1 oktober 2021 tot 1 november 2021. Een traprenovatie waarvoor u reeds voor aanvang van deze actie opdracht heeft verstrekt, komt niet in aanmerking om uit hoofde van deze actie gratis te worden uitgevoerd.

7. Binnen 5 dagen na afloop van de actie wordt uit de deelnemers aan de actie, op onpartijdige wijze de winnaar gekozen. Bent u de winnaar, dan brengen wij u daarvan op de hoogte via het door u opgegeven emailadres. U moet hierop binnen 1 week reageren, anders gaat de prijs naar iemand anders. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

8. De prijs is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan een andere persoon.

9. Karakter is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 

Deelname

1. Om deel te nemen aan de actie, schrijft u zich in met het formulier op www.karakter.nl/win-actie. Bij inschrijving dient u het emailadres te gebruiken dat is gekoppeld aan uw facebook-account.

2. Deelname aan de actie is gratis.

3. Om kans te maken op de prijs geeft u de facebookpagina van Karakter een “like” en deelt u openbaar een social media post van Karakter over deze actie op Facebook, Instagram en/of Pinterest.

4. U kunt zich altijd terugtrekken en afmelden van (verdere) deelname aan de actie. Bij afmelding of terugtrekking worden uw gegevens verwijderd. 

5. Deelname is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.

6. Werknemers van Karakter en ingeschakelde derden die ten behoeve van Karakter werkzaam zijn of zijn geweest, zijn uitgesloten van deelname.

 

Promotiemateriaal

1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet bescherming Persoonsgegevens.

2. Bij inschrijving voor deelname meldt u zich tevens aan voor onze nieuwsbrief en geeft u toestemming om u te benaderen via telefoon of email met betrekking tot onze diensten en producten.

3. U gaat er bij voorbaat mee akkoord dat indien u de prijs wint, Karakter uw gegevens mag gebruiken voor promotionele doeleinden.

4. U geeft bij voorbaat toestemming voor het promotionele gebruik van al het foto- en videomateriaal dat wordt gemaakt in verband met de actie, de uit te reiken prijs en de traprenovatie, indien u als winnaar wordt aangewezen. Zo zal er in het geval u de winnaar bent, een kort interview met u plaatsvinden. Dit interview zal worden opgenomen. De uitreiking van de prijs alsmede de uitvoering en het resultaat van de traprenovatie zullen bovendien worden vastgelegd middels foto’s en/of video’s. Medewerking en gebruik van uw gegevens en verkregen publicatiemateriaal geeft geen recht op een (financiële) vergoeding.

5. In het geval u op enig moment voorafgaand aan de uitvoering van de gratis traprenovatie uw toestemming zoals beschreven in dit artikel intrekt of wijzigt, vervalt uw aanspraak op de gratis traprenovatie.

 

Overmacht en aansprakelijkheid


1. In geval van overmacht is Karakter gerechtigd de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en daarbij tevens de prijsuitreiking te (doen) annuleren, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.
2. Karakter is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van of verband houdt met deelname aan de ‘actie’. In het bijzonder is Karakter niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: beëindiging of wijziging van de ‘actie’; typ- of drukfouten in voorwaarden, aanbiedingen en/of ontoegankelijkheid van de website.